رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقاله گردشگری
#1
مقدمه
امروزه با شروع قرن بيست يكم صنعت گردشگري به يكي از پر درآمدترين صنايعدنيا تبديل شده، رقابت فشرده اي در ميان بسياري ازكشورهاي جهان براي جذب جهانگردان به چشم مي خورد و صنعت توريسم به عنوان صنعتي پويا و باويژگي هاي منحصر به فرد، بخش مهمي از فعاليت هاياقتصادي و توليدي كشورهاي توسعه يافته ودر حال توسعه را به خود اختصاص داده است(ابراهیم زاده ،آقاسی ،1388: 108) . توسعه فعاليت توريستي با انگيزه گردشگري غالباً منوط به جاذبه هاي متنوع طبيعي، فرهنگي، و تاريخي است. كشورهاي پيشتاز دربخش گردشگري يا به لحاظ چشم اندازهاي طبيعي مانند درياچه ها، سواحل آفتابي و كوهستان هاي پر برف، يا به لحاظ قدمت تاريخي خود و يا به لحاظ عناصر ديگر و ايجاد برخي جاذبه هاي مصنوعي و همچنين ايجاد ساختاري سازماني و فراهم آوردن بستر سرمايه گذاري هاي گسترده توانسته اند به تقاضاي وسيعي از نيازهاي جهانگردي پاسخ داده، از تأثيرات و دستاوردهاي آن نيز به همان اندازه بهره مند شوند.(تقوایی،احسانی،صفرآبادی،1388: 45)یکی ازاین دستاوردها اشتغال دائم و فصلي و نيمه وقت است که براي نيروي انساني با تخصص و آموزش متوسط فراهم مي آورد و از نرخ بيكاري مي كاهد. علاوه براشتغال هاي مستقيم در گردشگري زمينه فعاليتهاي ديگر كه در ارتباط با گردشگري هستند همچون كارهاي ساختماني، تعميرات، كرايه اتومبيل، دست فروشي و نظاير اينها براي افراد بومي فراهم مي گردد. هرچند اينگونه فعاليتها از نظر ثبات درآمد نامطمئن هستند اما مي توانند حداقل درآمدي را براي خانوارها فراهم سازند( حاجي محمد اميني،1378: 224) به همین منظور تنو ع بخشیدن به منابع رشد اقتصادی و درآمدهای ارزی و هم چنین ایجاد فرصت های جدید شغلی درکشور، توسعه ی صنعت گردشگری از اهمیت فراوانی برخوردار است (طیبی، بابکی، جباری،1386: 84)چرا که كشوايران با برخورداري از تمدن كهن و آثار تاريخي فراوان و جاذبههاي فرهنگي و اقليمي به تصديق يونسكو در رديف دهم جهان قرار دارد و از نظر تنوع و غناي اكوسيستمي جزء پنچ كشور دنياست. طبيعت چهار فصل ايران، دريا، كوير، چشمه هاي آبگرم، حيات وحش متنوع و انحصاري در كنار آثار تمدن چند هزار ساله ايراني مي توان (جوزی ،مرادی مجد،عبداللهی ،1388: 14)از این قابليتهاي فراواني براي تبديل شدن به قطب گردشگري جهاني برخوردار است؛ در حالی سهم ايران از عايديهاي صنعت گردشگري جهان بسيار ناچيزاست(تقوی ،قلی پورسلیمانی ،1388: 159).همانطور که پژوهشها نشان می دهد یک منطقه که پذیرای جهانگردان است ، بر حسب تصادف یا شانس موفق نخواهد شد . بلکه موفقیت در گرو یک سلسله برنامه ریزی های دقیق است که باید در موارد زیادی انجام شود . اگر بخواهیم یک منطقه ( مقصد سفر ) را به صورت جامع و گسترده تجزیه و تحلیل کنیم ، باید کار را از مطالعه و بررسی مسافر و یا جهانگرد شروع کرد تا ساختارهای زیر بنایی آن منطقه ادامه داد ( چاک وای . گی ، 1386 : 74 ).یک کار مفید و لازم در تحلیل کیفیت های یک جاذبه فرهنگی که ممکن است جذابیت داشته باشند، انجام تحلیلی است که در بازاریابی تحلیل نقاط قوت و ضعف یک تولید ( محصول ) نامیده شود از این طریق مشخص می شود که نقاط قوت و ضعیف مستقیم یک تولید – در این جا محل مورد نظر – کدامند و فرصت و تهدیدها از لحاظ رابطه آن با محیط پیرامونش بررسی می شود( پرسیلابونی فیس ، 1380 : 128 ).در اين مقاله با در نظر گرفتن موارد فوق و درك اين مطلب كه شناخت پتانسيلها ومحدوديتهاي توريستي مي تواند تأثير سازند ه اي بر برنامه ريزي مناسب گردشگري رفع مشكلات و مسائل منطقه داشته باشد ، سعي به بررسي و تحليل نقاط قوت، ضعف ، فرصتها وتهديدها پرداخته و در نهايت با توجه به اين نظرات و ديدگاه ها راهبردها و راهكارههاي مناسب به منظور به کارگیری بهينه و هدفمند از نقاط قوت و فرصتها و تقويت يا از بين بردن نقاط ضعف و تهديدها در جهت دستيابي به توسعه گردشگري به تدوین راهبردهای برنامه ریزی استاتژیک با مدل SWOT ار ا ئه شود.
مبانی نظری
گردشگری یکی از اموری است که اخیرا مورد توجه بسیار قرار گرفته و توجه به آن روز به روز بیشتر می شود .در دنیای امروز مسافرت و سیاحت بزرگترین منبع تجارت بین الملل گشته و از نظر اقتصادی بسیار مهم و پر ارزش است ( دیبائی : 1371 ، 17 ).گردشگري فرهنگي:"اين نوع جهانگردي براي آشنايي ميرا ثهاي هنري و فرهنگي،آداب و رسوم، بناهاي تاريخيبا هدف هاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي، صورت ميگيرد. گردشگر فرهنگي مايل به آشنايي با فرهنگ مناطق مختلف، خواهان كاوش در چشم اندازهاي فرهنگي جوامع انساني و درك آن ها است. در اين نوع گردشگري به جذابيت هاي فرهنگي توجه مي شود.از قبيل موزه ها، نمايشگاه ها،اركسترها، نمايشنام هها،هنرهاي دستي،معماري و...می باشد.(شمس ،امینی ،1388: 84-85). گردشگري انسان را با فضاهاي جغرافيايي، انسان ها و فرهنگ هاي ديگر آشنا مي سازد.اين آشنايي مقدمه اي برايشناخت بيشتر انسان از خويش است .اين در حالي است كه فرهنگ خود به عنوان جاذبه اصلي گردشگري محسوب مي شود. بدون فرهنگ كه تفاوت ها را ايجاد مي كند همه جا شبيه هم خواهد بود و گردشگري عينيت نخواهد داشت(پاپلي يزدي، 1386 ،ص 88 ). از نظر فني گردشگري فرهنگي شامل حركت انسان براي ديدن جاذبه هاي فرهنگي خاص همچون مكانهاي ميراثهاي فرهنگي، نشانه هاي زيباشناختي و فرهنگي، هنرها و نمايشها كه در خارج از مكان معمولي سكونت قرار دارد مي شود (همان: 57).
اهمیت وضرورت تحقیق
از آنجا که مرودشت يكی از باستاني‌ترين مناطق ‌ايران است که با پيشينه‌ي كهن خود در طول تاريخ توجه بسياری‌از باستان‌شناسان و دوست‌داران فرهنگ و تمدن ايرانی را به خود معطوف داشته است. مجموعه آثار به جای مانده ماقبل تاريخ و آثار اعجاب برانگيز تاريخی بيان‌گر اين مطلب است كه اين شهرستان با اهميتی ويژه؛ همواره مورد توجه بوده است. مجموعه کاخ های تخت جمشيد که شاهکار مديريت باستانی و حاصل تلاش معماران چيره دست دوره های باستانی ايران بوده و از شهرتی هم‌سان با ديوارعظيم چين و اهرام ثلاثه مصر برخوردار است، مهم ترين مکان ديدنی شهرستان مرودشت را تشکيل می دهند. عظمت منحصر به فرد اين بنا به تنهايی گويای تاريخ شکوهمند تمدن ايران است واين درحالی است که اين مجموعه يکی از مهم‌ترين اثر از بناهای تاريخی کشور ايران و استان فارس است. وجود آثار شهرهای قديمی‌ به همراه نقش ها و کتيبه‌های باستانی و کاخ های پادشاهان هخامنشی و چندين اثر تاريخی و قديمی ديگر، از جمله جاذبه های مهم شهرستان مرودشت به شمار می آيند. هم‌چنين طبيعت جذاب و غنی شهرستان مرودشت به ياری منحصر به فردترين آثار تاريخی و باستانی اين منطقه آمده و جلوه های اعجاب انگيزی از زيبايی های طبيعی را به نمايش گذاشته و اين شهرستان را به لحاظ طبيعی نيز در رديف مناطق ديدنی ايران قرار داده است. با توجه به این پتانسیهای گردشگری منحصر به فرد، این شهرستان نتوانسته است جایگاه خود را در جذب گردشگر در جهان وحتی ایران داشته باشد.
رو ش تحقیق
اين تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي است. براي جمع آوري اطلاعات و داد ههاي مورد نياز از بررس يهاي اسنادي و كتابخانه اي و مطالعات ميداني استفاده و با توجه به اطلاعات به دست آمده، به بررسي جاذب هها، امكانات، خدمات و وضعيت كلي گردشگري در منطقه پرداخته سپس براي تجزيه و تحليل يافته ها از مدل SWOTاستفاده شد. براي اين منظور محيط داخلي(نقاط قوت و ضعف) و محيط خارجي(فرصت ها و تهديدها)منطقه مطالعه گرديد.
محدوده مورد مطالعه
شهرستان مرودشت به مرکزیت شهر مرودشت با وسعت 4649، کیلومتر مربع به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان 3.7 درصد کل مساحت خاکی استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان در محدوده جغرافیایی 53 درجه و 32 دقیقه طول شرقی و 30 درجه و 37 دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است.این شهرستان در شمال استان فارس قرار گرفته و از شمال به شهرستان اقلید، از جنوب به شهرستان شیراز، از شرق شهرستان های پاسارگاد و ارسنجان و از غرب به شهرستان سپیدان محدود می شود. شهرستان مرودشت در فاصله 45 کیلومتری از مرکز استان قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 1620 متر می باشد.موقعت جغرافیایی شهرستان مرودشت
مدل استراتژیک SWOT:
یکی از ابزارهای مورد استفاده جهت مدیریت استراتژیک آنالیز SWOT می باشد. آنالیز SWOT یکی از ابزارهای استراتژیک تطابق نقاط قوت و ضعف درون سازمان با فرصت‌ها و تهدید‌های برون سازمان است. برای این منظور در چهار حالت کلی SO، WO، ST، WT، پیوند داده‌ می‌شوند و گزینه‌های استراتژی از بین آنها انتخاب ‌می‌شوند.
الف- نقطه قوت: Strength : نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا بهره برداری از یک عامل کلیدی در جهت توسعه رقابت پذیری شرکت می باشد.
ب- نقطه ضعف: Weakness : نقطه ضعف یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا عدم بهره برداری از یک عامل کلیدی که رقابت پذیری شرکت را کاهش می دهد.
ج- فرصت: Opportunity : یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت مثبت بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را بهبود دهد. از جمله فرصتهای پیش روی یک شرکت می توان به بازارهای توسعه یافته همچون اینترنت و نیز حرکت به سمت بخش جدیدی از بازار که سود بیشتر دارد و یا بازارهای رها شده توسط رقبا اشاره کرد.
د- تهدید: Threats : یک فرصت یک حالت خارجی است که می تواند بصورت منفی بر پارامترهای عملکردی شرکت تاثیر گذاشته و مزیت رقابتی که ایجاد کننده اقدامات مثبت در زمان مناسب است را کاهش دهد. از جمله تهدیدات می توان به ظهور رقبای جدید، معرفی محصول جدید توسط رقبا، مالیات بر روی کالاهای ارائه شده و غیره اشاره کرد.
مراحل انجام آنالیز SWOT:
1- اولویت بندی عوامل داخلی و خارجی
2- تشکیل ماتریس SWOT و وارد کردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولویت بندی
3- مقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژی های SO و WO و ST و WT
4- تعیین اقدامات مورد نیاز برای انجام استراتژی های تعیین شده
6- انجام اقدامات و بررسی نتایج آن
شکل 1. نمودار فرايند برنامه‌ريزي استراتژيك توسعه گردشگري، مأخذ: برگرفته از (اپل بام و همکاران، 1379: 120)

ماتريس ارزيابي عوامل خارجي (EFE) و عوامل داخلي(IFE) و مراحل آن
براي تهيه و ساخت جدولي از عوامل خارجي و داخلي و چگونگي تأثيرگذاري آن‌ها بر کارکردهاي گردشگري تاریخی –فرهنگی شهرستان مرودشت و تحليل آن، مراحل پنج‌گانه زير انجام گرفته است؛
1-در ستون اول، مهمترين عوامل خارجي (فرصت‌ها و تهديدات) و داخلي (نقاط قوت و ضعف) فراروي سيستم را تعيين و تدوين نموده‌ايم.
2-در ستون دوم، به هر يك از عوامل خارجي و داخلي بر اساس اثر احتمالي آن‌ها بر موقعيت استراتژيكي فعلي سيستم وزني از 1 (مهمترين) تا صفر (بي‌اهميت ترين) داده‌ايم. در واقع هر چقدر وزن بيشتر باشد، تأثير آن بر موقعيت كنوني و آينده آن سيستم بيشتر خواهد بود (جمع ستون دوم هر يک از عوامل خارجي و داخلي بدون توجه به تعداد عوامل 1 است).
3- در ستون سوم، به هر يك از عوامل خارجي و داخلي بر اساس اهميت و موقعيت كنوني سيستم، به آن عامل خاص رتبه‌اي از 4 (بسيار خوب) تا 1 (ضعيف) مي‌دهيم. اين رتبه‌بندي، نحوه موقعيت هر عامل توسط سيستم را ارزيابي مي‌کند.
4- در ستون چهارم هر يک از عوامل خارجي و داخلي و وزن هر عامل را در رتبه‌ي آن (ستون 2 × ستون 3) ضرب مي‌كنيم تا بدين وسيله امتياز وزني آن به دست آيد.
5- امتيازهاي وزني موجود در ستون چهارم را به طور جداگانه با يكديگر جمع کرده و امتياز وزني عوامل خارجي و داخلي را محاسبه کرده‌ايم. امتياز وزني كل نشان مي‌دهدكه يك سيستم چگونه به عوامل و نيروهاي موجود و بالقوه در محيط دروني يا بيروني‌اش پاسخ مي‌دهد (هانگر و ويلن، 1381: 122-120).(جدول 1)
ماتریس 1: استراتژي‌هاي چهارگانه ماتريسSWOT و نحوه‌ي تعيين آن
نقاط ضعف (W) نقاط قوت (S) ماتريس SWOT
(نقاط ضعف
فهرست مي‌شود) موضوعات (نقاط قوت
فهرست مي‌شود) موضوعات
استراتژي‌هاي WO[حداقل- حداکثر]
با بهره‌گيري از فرصتها نقاط ضعف از بين برده مي‌شود. استراتژي‌هاي SO [حداکثر- حداکثر]
با بهره‌گيري از نقاط قوت از فرصتها استفاده مي‌شود. فرصتها (O)
(فرصت ها فهرست مي‌شود) موضوعات
استراتژي‌هاي WT [حداقل- حداقل]
نقاط ضعف را کاهش مي‌دهد و از تهديدها پرهيز مي‌شود. استراتژي‌هاي ST[حداکثر- حداقل]
براي احتراز از تهديدات از نقاط قوت استفاده مي‌شود. تهديدها (T)
(تهديدها فهرست مي‌شود) موضوعات
برگرفته از(جزوه کلاسی حاجی نژاد)
تجزیه و تحلیل یافته ها
ماتریس 2:جاذبه های گردشگری شهرستان مرودشت
کارکرد جاذبه‌ها
جاذبه‌هاي تاريخي و فرهنگي بناهای منحصر به فرد تاریخی :مجموعه کاخهای تخت جمشید که شامل دروازه کاخ به نام های ملل ، کاخ آپادانا،کاخ شورا،کاخ صدستون ، کاخ های اختصاصی تچر و هدیش و کاخ ملکه و…:که این بنای عظیم وباشکوه برروی صفه ای بنا شده که کمی بیش از 125 هزار متر مربع مساحت دارد. خود صفه بر فراز و متکی به صخره ای است که از سمت شرق پشت به کوه مهر (کوه رحمت) داده است و از شمال و جنوب و مغرب در درون جلگه مرودشت پیش رفته و شکل آن را می توان یک چهارضلعی دانست که ابعاد آن تقریباً چنین است: 455 متر در جبهه غربی، 300 متر در طرف شمالی، 430 متر در سوی شرقی، 390 متر در سمت جنوبی در بر می‌گيرد، عرصه محوطه جهانی تخت‌جمشيد حدود 100 هکتار و مجموعه دارای سه محدوده حريم 1 الی 3 می‌باشد که وسعت محدوده حريم درجه يک آن حدود 12560 هکتار و حرايم دو و سه آن غالب جلگه و دشت مرودشت را که شامل اراضی مزروعی، کوه‌ها و بافتهای شهری و روستايی مي‌باشد، در بر می‌گيرد.تخت گوهر ( تخت رستم )، مجموعه شهرباستانی استخر این شهر دارای حصار های متین بوده وجانشین شهر قدیم تخت جمشید محسوب می شد . نام محلی استخر تخت طاووس می باشد ،
آرامگاه ها: آرامگاه خشایار شاه ، داریوش بزرگ ، اردشیر اول وداریوش دوم
نقش ها و کتیبه ها: نقش رجب ( نقش قهرمان ) : در یک کیلومتری شمال تخت جمشید مابین تخت جمشید ونقش رستم درحاشیه راست جاده مرودشت – اصفهان واقع شده است ونقش های منحصر به فرد از اردشیر بابکان ، شاهپور اول ساسانی و کرتیر موبددوره ساسانی در آن به چشم می خورد ، نقش رستم مربوط به چهار دوره : 1- ایلامیان 2- هخامنشیان 3- ساسانیان 4- سلوکیان می باشدوظریف ترین آثار حجاری رادر خودجای داده است که عبارتند از: 1- کعبه زردشت 2- تاجگذاری اردشیر ساسانی 3- نقش بهرام دوم 4- صحنه ی نبرد ی یکی ازپادشاهان ساسانی بادشمنان 5- نقش برجسته شاهپور اول ووالرین امپراتور روم وفیلیپ ( عرب ) 6- جنگ بهرام پنجم 7- تاجگذاری نرسی 8 – دوآتشدان که هنگام انجام مراسم مذهبی استفاده شده است آرامگاه چهارتن از شاهان هخامنشی نیز در نقش رستم قرار دارد
آتشگده هاو قلعه ها تاریخی :آتشکده هخامنشي حاجي آباد ،آتشکده پاسارگاد مرودشت، قلعه استخر مرودشت بربالاي کوه استخر درانتهاي شمال غربي جلگه مرودشت قرار گرفته است واز آثار دوران عضدالدوله ديلمي است
پل‌ها: پل نو، پل خان که در اوایل قرن یازدهم هجری توسط امام قلی خان فرزند اله وردیخان والی فارس بناشده است ومربوط به دوره صفوی می باشد، پل شهر قدیمی استخر، پل بند اميردر 15 کیلومتری جنوب شرقی مرودشت ودر مسیر رودخانه کر درسال 365 هجری قمری به دستور امیر عضدالدوله دیلمی بناشده است
تل ها (آباد): تل با***** – تل سبز – تل مادآباد-تل میلان
كاروانسراها: کاروانسرای مائین ( شاه عبا سی ) : این بنای باشکوه در کنار روستای قوام آباد بامعماری شگفت انگیز بناشده است
روستاه های تاریخی گردشگری: روستای دشتک ، روستای جیزرزار، روستای بندر امیر، روستای قوام آباد، تاج آباد وخیرآبادقرار
بندها: بند فیض آباد، بند امیر : در 15 کیلومتری جنوب شرقی مرودشت
جاذبه‌هاي طبيعي سد : سد درودزن،سد سیوند، سد سنگی داریوش
باغ ها: تیره باغ : در فاصله 55 کیلومتری غرب مرودشت باغ بدره سیدان
تفرجگاه ها: تفرجگاه : تنگ بستا نک ( بهشت گمشده )درجنوب غربی مرودشت ودر منطقه کامفیروز واقع شده، چشمه ابوالمهدی : در فاصله 40 کیلومتری شمال شرقی مرودشت ، پارک ساحلی ( قایقرانی ) شهدای گمنام، آبشار حصار دشتک، تنگ خشک سیوند، سرآسیاب و قره قلات سیدان
تنگ ها: تنگ الله اکبر ، تنگ چاهو
غارها: ، غار «اشکفت گاوی» در دامنه شمالی کوه سبز و در فاصله پنج کیلومتری جنوب غرب شهرستان مرودشت
جاذبه ‌هاي مذهبي مساجد: مسجد شاه حسین به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

اماکن مذهبي- زيارتي: بارگاه حضرت ایوب نبی ( ع ) : که در 35 کیلومتری غرب مرودشت، امامزاده اسحاق، امامزاده اسحاق، امامزاده عبداله 5- امامزاده ابراهیم ( سه راهی تخت جمشید ) 6- امامزاده عقیل 7- سلطان محمد 8- امامزاده شاه غریب 9- امامزاده بی بی دختران ودیگر بقا ء متبرکه 10-مقبره شهدای گمنام (ورودی پل خان )
یافته های تحقیق
ارزيابي عوامل خارجي (EFE) و داخلي (IFE)
ارزیابی عوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار بر بخش گردشگري شهرستان مرودشت طی چهارمرحله با استفاده از ماتريس ارزيابي محيط خارجي و داخلي مورد ارزيابي قرار گرفته است؛
مرحله اول : تعيين عوامل خارجي و داخلي تأثيرگذار در گردشگري شهرستان مرودشت
پس از بررسي اطلاعات مرتبط، عوامل عمده‌ي خارجي و داخلي شناخته شدند و در ماتريس ارزيابي آن قرار گرفتند.
مرحله دوم : تعيين ميزان اهميت عوامل خارجي و داخلي در گردشگری شهرستان مرودشت
در اين گام به عوامل فهرست شده در ماتريس عوامل خارجي و داخلي بر مبناي اهميت هر کدام، وزني از يک تا صفر داده شد.
مرحله سوم : تعيين رتبه‌ي عوامل خارجي و داخلي
در اين گام به هر يک از عوامل خارجي و داخلي که موجب موفقيت يا ضعف و فرصت يا تهديد گردشگري تاریخی – فرهنگی در برنامه‌ريزي گردشگري گرديده‌اندمشخص گردیدیه و رتبه ای از 1تا 4 داده شده است .
مرحله چهارم : تعيين امتياز نهايي عوامل خارجي و داخلي و ارزيابي آن
در اين گام، ابتدا وزن هر عامل از عوامل خارجي و داخلي در رتبه مربوط به همان عامل ضرب (ستون2 × ستون3) گرديد تا امتياز وزني هر يک از عوامل به دست آيد. سپس همه‌ي امتيازهاي وزني عوامل خارجي و داخلي جداگانه جمع زده شده تا مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي و داخلي به دست آمد.
ماتریس شماره 3:عوامل خارجي (EFE): فرصت ها (O) و تهديدها (T)
عوامل خارجي (EFE): فرصت ها (O) و تهديدها (T) وزن رتبه امتياز وزني
1O: ارتقاء نقش بناهای منحصر به فرد مجموعه تخت جمشید به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری تاریخی – فرهنگی شهرستان 1/0 4 40/0
2O: توجه به غنای آثار تاریخی –فرهنگی در شهرستان 08/0 3 24/0
3O:استفاده از تبلیغات نوین و موثر در جهت توسعه گردشگری خارجی 07/0 3 21/0
4O: بهبود و توسعه فضاهای اقامتی و خدماتی گردشگری در این شهرستان در کنار آثار تاریخی مثل تخت جمشید 03/0 3 09/0
5O: توجه و استفاده از حضور گردشگران خارجی بعنوان مبلغان گردشگری شهرستان 02/0 2 04/0
6O: تخصيص اعتبارات به بنگاههاي اقتصادي زود بازده به عنوان مکانيزم جذب سرمايه به شهر ستان مرودشت از سوي دولت 05/0 3 15/0
7O: بهبود کيفيت ارائه خدمات گردشگري با ايجاد مراکز آموزش تورگرداني، خدماتي براي توسعه گردشگري 03/0 3 09/0
8O: سرمايه‌گذاري در تأسيسات زيربنايي و روبنايي جهت سرويس بهتر و بالطبع آن افزايش تعداد گردشگران 04/0 3 12/0
9O: ايجاد فرصت‌هاي اشتغال براي افراد و ساکنان شهر 07/ 3 21/0
11O: مبادلات فرهنگي و اشاعه فرهنگی با ساير مناطق کشور و ساير کشورها 03/0 2 02/0
O12: توسعه فضاهای تفریحی گردشگری در کنار بناهای مورد توجه گردشگران 03/0 3 9/0
O 13:عدم وجود چشم اندازهاي تاریخی و فرهنگي در مناطق رقيب 03/0 2 06/0
2T: نبود تبلیغات بین المللی جهت جذب گردشگر با توجه به اهمیت تخت جمشید به عنوان یک اثر بین المللی 03/0 3 09/0
3T: وجود سازمان‌هاي متعدد مسئول تصميم‌گيري امور گردشگري و اختلاف سليقه بين آن‌ها 07/0 3 21/0
4T: بی توجهی مسولان به مرمت و حفظ بناهای ارزشمند تاریخی در شهرستان 03/0 2 06/0
5T: کم بودن بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و توسعه گردشگري تاریخی –فرهنگی در این شهرستان 04/0 3 12/0
6T: ناشناس ماندن برخی آثار تاریخی و تخریب آنها 04/ 2 08/0
7T: افزايش آلودگي‌هاي زيست محيطي و کاهش کيفيت محيط جاذبه‌هاي گردشگري 02/0 2 04/0
8T: عدم شناخت گردشگران نسبت به اماكن طبيعي فرهنگي و تاريخي 03/0 2 06/0
T9: وجود امکانات اقامتی مناسب در شهر شیراز و نماندن گردشگران در مرودشت 02/0 2 04/0
T10: تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران 07/0 4 28/0
T11:بی انگیزه برای سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش گردشگري 07/0 3 21/0
جمع 00/1 - 82/2
یافته های تحقیق
مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي براي گردشگري مذهبي شهرستان مرودشت در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 82/2بدست آمده است. اين امتياز به اين معني است که شهرستان مرودشت توانسته است از عواملي که فرصت يا موقعيت ايجاد مي‌کنند، تا حدودي بهره‌برداري نمايد و يا از عواملي که موجب تهديد مي‌گردند، تا حدودي دوري کند (ماتریس 3).
مجموع امتياز نهايي عوامل داخلي نيز در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 94/2 به دست آمده که آن هم تا حدودي نسبتا زیادی به معناي قوت عوامل داخلي در گردشگري شهرستان مرودشت است (ماتریس 4).

ماتریس شماره 4:عوامل داخلي (IFE): نقاط قوت (S) و نقاط ضعف (W)
عوامل داخلي (IFE): نقاط قوت (S) و نقاط ضعف (W) وزن رتبه امتياز وزني
1S: وجود مجموعه منحصر بفرد تخت جمشید به عنوان یک اثر بین الملی 1/0 4 4/0
2S: وجود منابع گردشگري ويژه تاریخی وفرهنگی و حائز اهميت در سطح ملي و بين‌المللي مانند شهر استخر ،نقش رجب ،نقش رستم ، 09/0 4 36/0
3S: همجواري با قطب هاي بزرگ صنعتي، جمعيتي و نزديکي به بازارهاي بزرگ مصرف و گردشگر فرست داخل کشور مانند اصفهان ، شیراز ... 04/0 2 08/0
4S: غناي اکوتوريستي به عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگريتاریخی –فرهنگی 07/0 3 18/0
5S: نزديکي به فرودگاه بين‌المللي شیراز 02/0 2 04/0
6S: هزینه کم بازید از مکان های تاریخی 02/0 2 04/0
7S: بهره‌مندي از صنعت بافت فرش و ساير رشته‌هاي صنايع دستي 03/0 2 06/0
8S: بهره‌مندي از زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي مناسب تاریخی - فرهنگي و وجود سرمايه انساني مستعد 04/0 3 12/0
9S: آب هوای مطلوب در فصل های گردشگری 03/0 2 06/0
10S: روستاهای تاریخی و مناطق نمونه گردشگری متنوع 03/0 2 06/0
S 11: مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري 07/0 3 21/0
1W: کمبود فضاهاي سرگرمي و تفريحي (پارك و شهربازي) و فضاي سبز 03/0 3 09/0
2W: بی اطلاعی و بی توجهی مردم نسبت به برخی آثار تاریخی و تخریب این آثار توسط عده ای ازمردم 04/0 2 08/
3W: به توجهی به غنای فرهنگ محلی و پوششی به عنوان عاملی برای جذب توریسم 03/0 2 06/0
4W: عدم وجود تنوع در تسهيلات و خدمات توسعه گردشگري (واحد هاي اقامتي و پذيرايي) و عملکرد ضعيف آن‌ها 04/0 3 12/0
5W: اجرايي نشدن برنامه‌هاي تدوين شده براي گردشگري بعلت عدم هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري 06/0 3 18/0
6W: فصلي بودن گردشگری در ایران 02/0 2 04/0
7W: عدم آشنايي سيستماتيک مديران هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي با روش‌هاي نوين بازاريابي گردشگري 06/0 3 18/0
8W: کمبود حمل ونقل درون‌شهري، سرويس اياب و ذهاب به سوي نقاط گردشگري و ضعف حمل ونقل برون‌شهري 02/0 2 04/0
9W: عدم وجود تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان گردشگری مرودشت در سطح بین الملل 07/0 4 28/0
10W: کمبود علائم و تابلوهاي راهنماي مسافران به جاذبه‌هاي گردشگري 02/0 2 04/0
:W11 ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری 07/0 3 21/0
جمع 00/1 - 94/2
یافته های تحقیق
نتایج تجزیه و تحليل عوامل استراتژيک (SFAS)
با ترکيب جدول تجزيه و تحليل عوامل خارجي و داخلي، مي‌توان جدول خلاصه تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک (SFAS) را استخراج کرد. با کمک اين جدول مي‌توان عوامل استراتژيک مجموعه را خلاصه کرد.
جدول (جدول 6)، فهرستي از عوامل استراتژيک خارجي و داخلي مي‌باشد. اين جدول مهمترين عوامل را شامل مي‌شود و به عنوان مبنا و پايه‌اي در تدوين راهبردها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چگونگي تنظيم جدول SFAS به شرح زير مي‌باشد:
در ستون عوامل استراتژيک (ستون 1)، مهمترين اقلام موجود در دو جدول تجزيه و تحليل عوامل داخلي و خارجي را فهرست مي‌کنيم سپس مشخص مي‌کنيم که کداميک T,O,W,S مي‌باشند.
* در ستون وزن (ستون 2)، تمام وزن‌هاي مربوط به تمام عوامل استراتژيک داخلي و خارجي را وارد مي‌کنيم. مثل دو جدول خلاصه‌ي تجزيه عوامل استراتژيک خارجي و داخلي، جمع کل ستون اين جدول 1 مي‌باشد.
* در ستون رتبه بندي (ستون 3)، اين رتبه بندي اغلب (نه هميشه) همان رتبه بندي‌هاي ذکر شده در جداول خلاصه تجزيه و تحليل عوامل خارجي و داخلي مي‌باشد.
* در ستون امتياز وزني (ستون4)، امتيازهاي وزني را به همان روش مورد استفاده در جداول قبلي (ستون2 × ستون3) محاسبه مي‌کنيم (اعرابي، 1384: 68). نتايج يافته‌هاي حاصل از انجام اين روند در (جدول 6) آورده شده است.

ماترس شماره5: خلاصه‌ي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک (SFAS)
خلاصه‌ي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک (SFAS) وزن رتبه امتياز وزني
1S: وجود مجموعه منحصر بفرد تخت جمشید به عنوان یک اثر بین الملی 1/0 4 4/0
2S: وجود منابع گردشگري ويژه تاریخی وفرهنگی و حائز اهميت در سطح ملي و بين‌المللي مانند شهر استخر ،نقش رجب ،نقش رستم ، 09/0 4 36/0
4S: غناي اکوتوريستي به عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگريتاریخی –فرهنگی 07/0 3 21/0
S 11: مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري 07/0 3 21/0
9W: عدم وجود تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان گردشگری مرودشت در سطح بین الملل 07/0 4 28/0
:W11 ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری 07/0 3 21/0
5W: اجرايي نشدن برنامه‌هاي تدوين شده براي گردشگري بعلت عدم هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري 06/ 3 18/0
1O: ارتقاء نقش بناهای منحصر به فرد مجموعه تخت جمشید به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری تاریخی – فرهنگی شهرستان 1/0 4 40/0
2O: توجه به غنای آثار تاریخی –فرهنگی در شهرستان 08/0 3 24/0
9O: ايجاد فرصت‌هاي اشتغال براي افراد و ساکنان شهر 07/0 3 21/0
T10:تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران 07/0 4 28/0
2T:بی انگیزگی سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش گردشگري 07/0 3 21/0
3T: وجود سازمان‌هاي متعدد مسئول تصميم‌گيري امور گردشگري و اختلاف سليقه بين آن‌ها 07/0 3 15/0
جمع 00/1 - 34/3
یافته های تحقیق
تشکيل ماتريس نقاط قوت، نقاط ضعف، تهديدها و فرصت‌ها (تدوين استراتژي)
در چارچوب تدوين استراتژي‌ها، مرحله ارزيابي در برگيرنده ابزارهايي است که متکي به اطلاعات بدست آمده از مرحله‌ي ارزيابي محيط خارجي و داخلي و خلاصه‌ي تجزيه و تحليل عوامل استراتژيک مي‌باشد که فرصت‌ها و تهديدهاي خارجي را با نقاط ضعف و قوت داخلي مقايسه مي‌کند.
1- تعيين فرصت و تهديدهاي موجود
در اين گام فرصت‌ها و تهديدهاي شناسايي شده در سطرهاي ماتريس SWOT قرار گرفت.
2- تعيين نقاط قوت و ضعف موجود
در اين گام نقاط قوت و ضعف شناسايي شده در ستون‌هاي ماتريس SWOT قرار گرفت.
3- تدوين استراتژي‌هاي SO - WO - ST - WT
در اين گام نقاط قوت داخلي و فرصت‌هاي خارجي، نقاط ضعف داخلي و فرصت‌هاي خارجي، نقاط قوت داخلي و تهديدهاي خارجي و نقاط ضعف داخلي و تهديدهاي خارجي با يکديگر مقايسه شده و نتيجه‌ي آن‌ها به ترتيب در خانه‌هاي مربوط به گروه استراتژي قوت- فرصت(SO)، ضعف- فرصت(WO)، قوت- تهديد(ST) و ضعف- تهديد(WT) درج گرديدند (جدول 7).

ماتريس شماره 6:تهديدها، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)
تحليل SWOTنقاط قوت (S) نقاط ضعف (W)
1S: وجود مجموعه منحصر بفرد تخت جمشید به عنوان یک اثر بین الملی
2S: وجود منابع گردشگري ويژه تاریخی وفرهنگی و حائز اهميت در سطح ملي و بين‌المللي مانند شهر استخر ،نقش رجب ،نقش رستم ،
3S: همجواري با قطب هاي بزرگ صنعتي، جمعيتي و نزديکي به بازارهاي بزرگ مصرف و گردشگر فرست داخل کشور مانند اصفهان ، شیراز ...
4S: غناي اکوتوريستي به عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگريتاریخی –فرهنگی
5S: نزديکي به فرودگاه بين‌المللي شیراز
6S: هزینه کم بازید از مکان های تاریخی
7S: بهره‌مندي از صنعت بافت فرش و ساير رشته‌هاي صنايع دستي
8S: بهره‌مندي از زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي مناسب تاریخی - فرهنگي و وجود سرمايه انساني مستعد
9S: آب هوای مطلوب در فصل های گردشگری
10S: روستاهای تاریخی و مناطق نمونه گردشگری متنوع
S 11: مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري 1W: کمبود فضاهاي سرگرمي و تفريحي (پارك و شهربازي) و فضاي سبز
2W: بی اطلاعی و بی توجهی مردم نسبت به برخی آثار تاریخی و تخریب این آثار توسط عده ای ازمردم
3W: به توجهی به غنای فرهنگ
محلی
4W: عدم وجود تنوع در تسهيلات و خدمات توسعه گردشگري (واحد هاي اقامتي و پذيرايي) و عملکرد ضعيف آن‌ها
5W: اجرايي نشدن برنامه‌هاي تدوين شده براي گردشگري بعلت عدم هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري
6W: فصلي بودن گردشگری در ایران
7W: عدم آشنايي سيستماتيک مديران هتل‌ها و دفاتر خدمات مسافرتي با روش‌هاي نوين بازاريابي گردشگري
8W: کمبود حمل ونقل درون‌شهري، سرويس اياب و ذهاب به سوي نقاط گردشگري و ضعف حمل ونقل برون‌شهري
9W: عدم وجود تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان گردشگری مرودشت در سطح بین الملل
10W: کمبود علائم و تابلوهاي راهنماي مسافران به جاذبه‌هاي گردشگري
:W11 ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری
فرصت ها (O) استراتژي‌هاي رقابتي/ تهاجمي (SO) استراتژي‌هاي باز نگري (WO)
1O: ارتقاء نقش بناهای منحصر به فرد مجموعه تخت جمشید به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری تاریخی – فرهنگی شهرستان
2O: توجه به غنای آثار تاریخی –فرهنگی در شهرستان
3O:استفاده از تبلیغات نوین و موثر در جهت توسعه گردشگری خارجی
4O: بهبود و توسعه فضاهای اقامتی و خدماتی گردشگری در این شهرستان در کنار آثار تاریخی مثل تخت جمشید
5O: توجه و استفاده از حضور گردشگران خارجی بعنوان مبلغان گردشگری شهرستان
6O: تخصيص اعتبارات به بنگاههاي اقتصادي زود بازده به عنوان مکانيزم جذب سرمايه به شهر ستان مرودشت از سوي دولت
7O: بهبود کيفيت ارائه خدمات گردشگري با ايجاد مراکز آموزش تورگرداني، خدماتي براي توسعه گردشگري
8O: سرمايه‌گذاري در تأسيسات زيربنايي و روبنايي جهت سرويس بهتر و بالطبع آن افزايش تعداد گردشگران
9O: ايجاد فرصت‌هاي اشتغال براي افراد و ساکنان شهر
10O: مبادلات فرهنگي و اشاعه فرهنگی با ساير مناطق کشور و ساير کشورها
O11: توسعه فضاهای تفریحی گردشگری در کنار بناهای مورد توجه گردشگران
O12:عدم وجود چشم اندازهاي تاریخی و فرهنگي در مناطق رقيب وجود مجموعه منحصر به فرد به عنوان یک اثر تاریخی بین الملل و ارتقاءاین مجموعه به عنوان مهمترین عامل توسعه گردشگری تاریخی –فرهنگی منطقه (S3 ،S4،S6،O3،O4،O6،(
2- وجود منابع گردشگري ويژه تاریخی وفرهنگی و حائز اهميت در سطح ملي و بين‌المللي مانند شهر استخر ،نقش رجب ،نقش رستم و توجه به غنای آثار تاریخی –فرهنگی در شهرستان(S1،S3،S4،
S6،O3،O5 ،O7 ،O8،O9)
3-: غناي اکوتوريستي به عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگريتاریخی –فرهنگیو همچنین همجواري با قطب هاي بزرگ صنعتي، جمعيتي و نزديکي به بازارهاي بزرگ مصرف و گردشگر فرست داخل کشور مانند اصفهان ، شیراز
...(S8،S10،S11،O7،O8،O9،O13)
4- بهره‌مندي از زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي مناسب تاریخی - فرهنگي و وجود سرمايه انساني مستعدو آب هوای مطلوب در فصل های گردشگری همچنین روستاهای تاریخی و مناطق نمونه گردشگری متنوع همه نیازمند سرمايه‌گذاري در تأسيسات زيربنايي و روبنايي جهت سرويس بهتر و بالطبع آن افزايش تعداد گردشگران وبهبود کيفيت ارائه خدمات گردشگري با ايجاد مراکز آموزش تورگرداني، خدماتي براي توسعه گردشگري
(S1،S2،S4،S6،O1،O2،O13)
5- مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري به دلیلعدم وجود چشم اندازهاي تاریخی و فرهنگي در مناطق رقيب(S1،S2،S6، S7،S9،S10،O1،O2،O4،O9،(O12 1-کمبود فضاهاي سرگرمي و تفريحي (پارك و شهربازي) و فضاي سبزو بی اطلاعی و بی توجهی مردم نسبت به برخی آثار تاریخی و تخریب این آثار توسط عده ای ازمردم با توجه به ارتقاء نقش بناهای منحصر به فرد مجموعه تخت جمشید به عنوان مهمترین عامل توسعه وگردشگری تاریخی – فرهنگی شهرستان غنای آثار تاریخی –فرهنگی در شهرستان(W3، W7، W8، W9، O3 ، O4، O7، O8)
2- عدم وجود تنوع در تسهيلات و خدمات توسعه گردشگري (واحد هاي اقامتي و پذيرايي) و عملکرد ضعيف آن‌هاو توجه به بهبود کيفيت ارائه خدمات گردشگري با ايجاد مراکز آموزش تورگرداني، خدماتي براي توسعه گردشگري همچنین سرمايه‌گذاري در تأسيسات زيربنايي و روبنايي جهت سرويس بهتر، )، W6، W7، W10، O4،6 O، O7، O11)
3- عدم وجود تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان گردشگری مرودشت در سطح بین الملل و استفاده از تبلیغات نوین و موثر در جهت توسعه گردشگری خارجی با توجه به عدم وجود چشم اندازهاي تاریخی و فرهنگي در مناطق رقيب ( W2، W5، W ، O4، O6، O7، O8)
4- ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری با توجه به : ايجاد فرصت‌هاي اشتغال براي افراد و ساکنان شهر و مبادلات فرهنگي و اشاعه فرهنگی با ساير مناطق کشور و ساير کشورها(W5، W7، W8، O5 ، O7، O12)

تهديدها (T استراتژي‌هاي تنوع (ST) استراتژي‌هاي تدافعي (WT)
2T: نبود تبلیغات بین المللی جهت جذب گردشگر با توجه به اهمیت تخت جمشید به عنوان یک اثر بین المللی
3T: وجود سازمان‌هاي متعدد مسئول تصميم‌گيري امور گردشگري و اختلاف سليقه بين آن‌ها
4T: بی توجهی مسولان به مرمت و حفظ بناهای ارزشمند تاریخی در شهرستان
5T: کم بودن بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و توسعه گردشگري تاریخی –فرهنگی در این شهرستان
6T: ناشناس ماندن برخی آثار تاریخی و تخریب آنها
7T: افزايش آلودگي‌هاي زيست محيطي و کاهش کيفيت محيط جاذبه‌هاي گردشگري
8T: عدم شناخت گردشگران نسبت به اماكن طبيعي فرهنگي و تاريخي
T9: وجود امکانات اقامتی مناسب در شهر شیراز و نماندن گردشگران در مرودشت
T10: تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران
T11:بی انگیزه برای سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش گردشگري 1-وجود مجموعه منحصر بفرد تخت جمشید به عنوان یک اثر بین الملی و نبود تبلیغات بین المللی جهت جذب گردشگر با توجه به اهمیت تخت جمشید به عنوان یک اثر بین المللی وهمچنین وجود سازمان‌هاي متعدد مسئول تصميم‌گيري امور گردشگري و اختلاف سليقه بين آن‌ها(2 S، S4، S6،11 S، T5، T6، T7، T11)
2- وجود منابع گردشگري ويژه تاریخی وفرهنگی و حائز اهميت در سطح ملي و بين‌المللي مانند شهر استخر ،نقش رجب ،نقش رستم و غناي اکوتوريستي به عنوان بستر مناسب و مکمل گردشگريتاریخی –فرهنگی و تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران و بی انگیزه برای سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش گردشگري (S5، S6، S8، S9، S10، S11، T4، T6، T8، T11)
3- مستعد بودن منطقه جهت سرمايه گذاري و برنامه ريزي گردشگري و عدم شناخت گردشگران نسبت به اماكن طبيعي فرهنگي و تاريخي و وجود امکانات اقامتی مناسب در شهر شیراز و نماندن گردشگران در مرودشت (1 S،2 S،4 S،6 S، S،9 S، T1،2 T، T6، T10،( T11


1- بی اطلاعی و بی توجهی مردم نسبت به برخی آثار تاریخی و تخریب این آثار توسط عده ای ازمردم بی توجهی مسولان به مرمت و حفظ بناهای ارزشمند تاریخی در شهرستان( T1،4 T، T6، T8، W7، W9، W11)
2- عدم وجود تنوع در تسهيلات و خدمات توسعه گردشگري (واحد هاي اقامتي و پذيرايي) و عملکرد ضعيف آن‌هابه دلیل کم بودن بودجه تخصيصي دولت براي تحقيق و توسعه گردشگري تاریخی –فرهنگی در این شهرستان(T3،5 ، T،11 T، W5، W7،11 W )
3- اجرايي نشدن برنامه‌هاي تدوين شده براي گردشگري بعلت عدم هماهنگي بين سازمان‌هاي مرتبط با گردشگري به خاطر وجود سازمان‌هاي متعدد مسئول تصميم‌گيري امور گردشگري و اختلاف سليقه بين آن‌ها و بی انگیزه برای سرمايه گذاري بخش خصوصی در بخش گردشگري(T4، T8، T10، T11،9 W، W11)
4- عدم وجود تبليغات مناسب ونوین در معرفی امکان گردشگری مرودشت در سطح بین الملل و عدم شناخت گردشگران نسبت به اماكن طبيعي فرهنگي و تاريخي و ناشناس ماندن برخی آثار تاریخی و تخریب آنها تبليغات منفي در سطح جهاني عليه ايران(T4، T8، T10، W2، W11)
5- ضعف مديريتي و عدم ثبات در مديريت گردشگری و افزايش آلودگي‌هاي زيست محيطي و کاهش کيفيت محيط جاذبه‌هاي گردشگري (2T،3 T، T4، W4، W5، W8،10 W)

نتیجه
با توجه به يافته هاي اين پژوهش،شهرستان داراي جاذبه هاي متنوع تاریخی فرهنگی ، طبيعي و زيست محيطي است. در كنار اين بناهای منحصر بفرد تارخی و فرهنگی از جاذبه هاي خاص اکوتوریسمی نيز برخوردار است كه به همراه فرهنگ غني و سنتي و قدمت تاريخي آن مجموعه اي از بهترين جاذبه هاي گردشگري را در استان فارس به وجود آورده است و این داشتن این تواناييهای بالقوه براي تبديل شدن به یک قطب گردشگري در سطح كشور دارامی باشد. با توجه ماتریس های عوامل داخلی و خارجی مجموع امتياز نهايي عوامل خارجي براي گردشگري مذهبي شهرستان مرودشت در ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 82/2بدست آمده است. اين امتياز به اين معني است که شهرستان مرودشت توانسته است از عواملي که فرصت يا موقعيت ايجاد مي‌کنند، تا حدودي بهره‌برداري نمايد و يا از عواملي که موجب تهديد مي‌گردند، تا حدودي دوري کند (ماتریس 3). مجموع امتياز نهايي عوامل داخلي نيز در ماتريس ارزيابي عوامل داخلي 94/2 به دست آمده که آن هم تا حدودي به معناي قوت عوامل داخلي در گردشگري شهرستان مرودشت است (ماتریس 4). این درحالی است که نتايج بررسي و تحليل ها نشان مي دهند شهرستان مرودشت با داشتن توانمیندیهای بسیار وبا توجه به بنای عظیم تخت جشمید که یکی از شاهکارهای دوران تاریخ باستان ایران و جهان است مي تواند يكي از محورهاي مهم گردشگري كشور باشد.


موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  7 معبد معروف مالزی taraneh82 0 31 1397-3-30, 04:35 عصر
آخرین ارسال: taraneh82
  طبیعت دیدنی گوا taraneh82 0 82 1397-3-23, 03:33 عصر
آخرین ارسال: taraneh82
  ویتنام زیباتر از گذشته taraneh82 0 34 1397-3-22, 12:26 عصر
آخرین ارسال: taraneh82
  سه معبد معروف تایلند taraneh82 0 55 1397-3-13, 11:10 صبح
آخرین ارسال: taraneh82
  هتل های ارزان سانتورینی sahariM 0 64 1397-2-23, 05:26 عصر
آخرین ارسال: sahariM
  بهترین سوغات بانکوک nazanin.R 0 78 1397-1-21, 10:22 عصر
آخرین ارسال: nazanin.R
  نظرتون درباره تور اروپای بهاری چیه؟ taraneh82 0 105 1397-1-20, 06:00 عصر
آخرین ارسال: taraneh82
  جاذبه های تاریخی و منحصر به فرد چین taraneh82 0 94 1397-1-20, 05:31 عصر
آخرین ارسال: taraneh82
  نقش بازاریابی در جذب گردشگر setareh238 0 79 1397-1-19, 04:29 عصر
آخرین ارسال: setareh238
  جاذبه های گردشگری مشهد و حومه fns4565 1 298 1397-1-15, 04:54 عصر
آخرین ارسال: radmehrr

پرش در انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان