انجمن دانشجویان ایران
نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - نسخه قابل چاپ

+- انجمن دانشجویان ایران (http://start.unicloob.ir)
+-- انجمن: دانشگاه مجازی (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: دانلود نمونه سوالات امتحانی (/forumdisplay.php?fid=21)
+---- انجمن: سوالات دروس اختصاصی (/forumdisplay.php?fid=22)
+----- انجمن: نمونه سوالات گروه صنایع و پروژه (/forumdisplay.php?fid=194)
+----- موضوعات: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 (/showthread.php?tid=712)


نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - sajjad.urom - ۲۹-۱-۱۳۹۰ ۰۸:۰۹ صبح

نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱ نیمسال دوم ۸۹-۸۸

لینک دانلود

منبع سوال : نمونه سوالات مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - sajjad.urom - ۲۹-۱-۱۳۹۰ ۰۸:۱۰ صبح

نمونه سوالات تحقیق در عملیات ۱ نیمسال اول ۸۹-۸۸

لینک دانلود

منبع سوال : نمونه سوالات مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - sajjad.urom - ۳-۲-۱۳۹۰ ۱۰:۲۷ صبح

نمونه سوال تحقیق در عملیات 1 تابستان 89- 88

لینک دانلود

منبع سوال : نمونه سوالات مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - sajjad.urom - ۲۷-۵-۱۳۹۰ ۱۰:۱۳ عصر

تحقیق در عملیات۱ نیمسال دوم ۹۰-۸۹ با جواب

لینک دانلود

منبع سوال : نمونه سوالات مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

<a href="http://ie-pnu.blogsky.com"><img src="http://www.blogsky.com/users/blogs/logo/ie-pnu.gif" alt="نمونه سوالات مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور" style="border: 0;" /></a>


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - sajjad.urom - ۱۲-۴-۱۳۹۱ ۰۸:۱۰ عصر

نمونه سوال تحقیق در عملیات ۱ نیمسال اول ۹۱-۹۰

همراه با پاسخنامه تستی

لينك دانلود


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - farzaneh210 - ۳۱-۲-۱۳۹۲ ۰۳:۱۸ عصر

نمونه سوال تحقیق در عملیات ۱ نیمسال دوم ۹۱-۹۰

همراه با پاسخنامه تستی
کلیک کنید


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - farzaneh210 - ۳۱-۲-۱۳۹۲ ۰۳:۱۹ عصر

نمونه سوال تحقیق در عملیات 1 نیمسال اول 92-91
کلیک کنید


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - farzaneh210 - ۲۹-۲-۱۳۹۳ ۰۶:۳۳ عصر

نمونه سوال تحقیق در عملیات 1نیمسال دوم ۹۲-۹۱
با پاسخنامه

کلیک کنید


RE: نمونه سوالات تحقیق در عملیات 1 - farzaneh210 - ۲۹-۲-۱۳۹۳ ۰۶:۳۴ عصر

نمونه سوال تحقیق در عملیات 1نیمسال اول ۹۳-۹۲
با پاسخنامه

کلیک کنید