انجمن دانشجویان ایران

نسخه کامل: سیستم امنیتی چیست و چگونه کار می کند؟
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.
تمامی سیستم های امنیتی خانگی برای تامین امنیت نقاط ورود و خروج مثل درها و پنجره ها و نیز فضاهای داخلی که اشیاء با ارزش مثل تابلوهای نقاشی، کامپیوتر، اسلحه و کلکسیون سکه در آنها نگهداری می شود، با اصول اساسی یکسان کار می کنند. صرف نظر از اندازه خانه، یا تعداد در ها و پنجره ها یا اتاق هایی که صاحب خانه تصمیم به محافظت از آنها دارد، تفاوت اصلی در تعداد اجزای امنیتی است که در سرتاسر خانه مستقر شده و تحت نظارت پنل کنترل قرار دارند.

اصلی ترین و ابتدایی ترین تعریف هر سیستم امنیتی را می توان از اسم آن دریافت. یک سیستم امنیتی عیناً وسیله یا روشی است که توسط آن و از طریق سیستمی از اجزا ها و دستگاه های تعاملی، امنیت یک چیز را تامین می کند.

در این مورد ما درباره سیستم های امنیتی خانگی صحبت می کنیم که شبکه ای از دستگاه های الکترونیکی یکپارچه هستند و در کنار یک پنل کنترل مرکزی، از خانه در برابر سارقین و دیگر مزاحم  های احتمالی حفاظت می کنند.

یک سیستم امنیتی درب ضد سرقت خانگی معمول شامل این موارد است:

       یک پنل کنترل که اولین کنترل کنندۀ یک سیستم امنیت خانگی است.
       سنسور های در و پنجره
       سنسور های حرکتی، هم داخلی و هم خارجی
       دوربین های امنیتی(با سیم یا بدون سیم)
       آژیر یا زنگ خطر با دسیبل بالا
       یک برچسب یا علامت