انجمن دانشجویان ایران

نسخه کامل: سایر ورزش ها
شما در حال مشاهده نسخه ساده شده مطالب هستید. نسخه کامل را به همراه قالب بندی ببینید.

سایر ورزش ها

صفحات: 1 2 3 4 5

موضوعات

 1. معرفی و آشنایی با انواع مدل‌های دوچرخه 5 (0 پاسخ)
 2. معرفی و آشنایی با انواع مدل‌های دوچرخه 4 (0 پاسخ)
 3. معرفی و آشنایی با انواع مدل‌های دوچرخه 3 (0 پاسخ)
 4. معرفی و آشنایی با انواع مدل‌های دوچرخه 2 (0 پاسخ)
 5. معرفی و آشنایی با انواع مدل‌های دوچرخه 1 (0 پاسخ)
 6. آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 4 (0 پاسخ)
 7. آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 3 (0 پاسخ)
 8. آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 2 (0 پاسخ)
 9. آشنایی با رشته ها و انواع دوچرخه های کوهستان 1 (0 پاسخ)
 10. سایز مناسب دوچرخه برای کودکان ۹ سال به بالا (چرخ‌های ۲۴ اینچی) (0 پاسخ)
 11. سایز مناسب دوچرخه برای کودکان ۷ تا 10 سال (چرخ‌های ۲۰ اینچی) (0 پاسخ)
 12. سایز مناسب دوچرخه برای کودکان ۴ تا ۸ سال (چرخ های ۱۶ اینچی) (0 پاسخ)
 13. سایز مناسب دوچرخه برای کودکان ۲ تا ۵ سال (0 پاسخ)
 14. یافتن کوتاهترین مسیر دوچرخه سواری با Hammerhead (0 پاسخ)
 15. کاربرد روکش کفش دوچرخه سواری (روکفشی) (0 پاسخ)
 16. نگهداری کفش دوچرخه (0 پاسخ)
 17. سازگاری پل با کفش های دوچرخه سواری (0 پاسخ)
 18. کفش های دوچرخه سواری با توجه به نوع بستن کفش (0 پاسخ)
 19. سایز مناسب کفش دوچرخه سواری (0 پاسخ)
 20. مقایسه ویژگی های کفش های دوچرخه سواری (0 پاسخ)
صفحات: 1 2 3 4 5